You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Ayane Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Guide last updated on
November 5, 2012 at 11:44 a.m. PST


Ayane Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Normal Moves

Renjin-Soryu-Sen

Renjin-Koieso

Renjin-Yoen

Renjin-Ten-Ryugaku

Renjin-Gurenbu

Renjin-Ryuso

Renjin-Roso

Hajin-Shinso

Futenjin

Haijin

Fubu

Koeiso

Yoen-Kyaku

Rasen-Urajin

Rasen-Urachi
,
Rasen-Hishu
,
Rasen-Hien

Fuzan-Ryubu

Fuzan-Seppu

Shiranui

Sajin-Shu

Koku-Soryu-Sen

Jirai-Enjin
(while sidestepping)
Renga-Koku

Renten-Ryugaku-Sen

Renten-Maifu

Ryubi-Ressen

Soten-Rensho-Sokyaku

Shu-Getsurin

Jinrai-Ryuso

Jinrai-Roso

Fujin-Kyaku

Senrai-Ryugaku-Sen

Senrai-Maifu

Tenryu-Rensei

Genmu-So
(while sidestepping)
Renga-Fujin

Eiko-Hajin-Geki

Eiko-Fujin-Sai

Fujin-Tenshin

Eiko-Hajin-Sai

Eiko-Jintsu-Sai

Eiko-Shimo-Oroshi

Eiko-Soka
(Critical Burst)
Soshoha

Soha-Kyaku

Kocho-Senbu

Tenryushuin

Ginka-Sen

Ryugaku-Hajin-So

Ryugaku-Hajin-Shu

Sho-Ayane

Rekku-Kyaku

Roso-Kyaku

Kashima-Renchi

Fujin-Sai

Fujin Tenshin

Taunt: Idiot

Taunt 4

Taunt: Loser

Taunt 1

Taunt: Hmph

Taunt: Boring

Baika-Kuzushi

Ryugaku-Ko

Hajin-Enbu

Tosenka
(to crouching foe)
Kamiyo-Kakushi
(to crouching foe)
Setsuna-Otoshi
,
Tsurara-Otoshi

Kiri-Madoi

Kacho-Gengi

Suiranbu
(against a high punch)
Kamiyoi
(against a high kick)
Hyorin
(against a middle kick)
Mikoshi-Guruma
(against a middle punch)
Aya-Tsumuji
(against a low punch)
Kogarashi
(against a low kick)
Futenro
(against a middle punch)
Kage-Madoi
(against a middle kick)
Fubu-Jin

Ren-Soka

Yoizuki-Gen-Un
(with back to foe)
Fubu
(with back to foe)
Ren-Futen
(with back to foe)
Ren-Shimo-Oroshi
(with back to foe)
Hai-Renso-Shikinami
(with back to foe)
Haiso-Sanren-Shu
(with back to foe)
Haiso-Sanren-Chihai
(with back to foe)
Yoizuki-Gen-Un
(with back to foe)
Rajin-Urajin
(with back to foe)
Rajin-Urachi
, (with back to foe)
Rajin-Hishu
, (with back to foe)
Rajin-Hien
(with back to foe)
Rashin-Eiko-Geki
(with back to foe)
Rashin-Fujin-Sai
(with back to foe)
Fujin-Tenshin
(with back to foe)
Rashin-Eiko-Sai
(with back to foe)
Rashin-Renchi
(with back to foe)
Rashin-Shimo-Oroshi
(with back to foe)
Rashin-Soka
(with back to foe)
Rajin-Hishu
(with back to foe)
Rajin-Sajin-Shu
(with back to foe)
Haijin-Sanren
(with back to foe)
Kikkia-Rensei-Kyaku
(with back to foe)
Ura-Koei
(with back to foe)
Rasen-Urajin
(with back to foe)
Rasen-Urachi
, (with back to foe)
Rasen-Hishu
, (with back to foe)
Rasen-Hien
(with back to foe)
Ura-Shiranui
(with back to foe)
Jakuko-Sajin-Shu
(with back to foe)
Kaza-Matsuri
(with back to foe)
El-Getsurin
(with back to foe)
Urajin-Kyaku
(with back to foe)
Zanei-Hajin-Geki
(with back to foe)
Zanei-Fujin-Sai
(with back to foe)
Zanei-Fusetsu
(with back to foe)
Zanei-Hajin-Sai
(with back to foe)
Zanei-Jintsu-Sai
(with back to foe)
Zanei-Shimo-Oroshi
(with back to foe)
Zanei-Soka
(with back to foe)
Hai-Hajin-So
(with back to foe)
Koku-So
(with back to foe)
Enshu-sen
(with back to foe)
Nami-Gatana
(with back to foe)
Yami-Garasu
(behind foe, with back to crouching foe)
Ura-Yami-Garasu
(with back to crouching foe)
Shusui-Gari
(to knocked-down foe)
Kawara-Kudaki
(to knocked-down foe)
Hyomu-Sho
(to foe's back)
Ryusa-Otoshi
(to foe's back)
Midare-Tsubaki
(to crouching foe's back)
Tenbu-Jin
(to crouching foe's back)
Muso-Guruma
Video move list from BloodBurger

Credit to BloodBurger for providing the Dead or Alive 5 move listings.


Comments

StriderHiryu said on November 25, 2012 at 5:51 p.m.

Can't wait till my Dead or Alive 5 arrives from Amazon! Ayane, Pai Chan, and Ryu Hyabusa are already on my list of mains; and after seeing this video, Ayane looks better than ever!

#1
kupowns said on November 26, 2012 at 7:37 p.m.

<3

#2


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.